Exchange Server Genel Server

Exchange 2010 Kurulum Öncesi Ayarlar

Merhabalar,bu makalemizde Exchange 2010 kurulumu öncesi yüklenmesi gereken bileşenler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.Sorunsuz bir kurulum için öncelikle bu adımları yapmış olmak çok önemli yoksa kurulum sırasında bir hata ile karşılaşmanıza sebep olacaktır.

Öncelikle Exchange 2010′u kurarken(kurduğumuz rol ne olursa olsun) sunucumuzda;

  1. .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  2. Internet Information Services (IIS)

kurulu olamalı.

Windows Server 2008 R2′de typical kurulum yapacağımız için Mailbox (Posta Kutusu ) ,Hub Transport (Merkez Aktarım) ve Client Access (İstemci Erişim) olmak üzere 3 rol kuracağız bunun için gerekli bileşen kurulum kodu Powershell i açıp;

Import-Module ServerManager  enter.

Daha sonra;

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart 


Bu komut Exchange Server 2010′ un sadece Hub Transport, Client Access ve Mailbox sunucu rolleri için gereken Windows Servislerini kurar. diğer roller için farklı komut dizileri kullanılmalıdır. Aşağıda ki liste yardımcı olacaktır.

Client Access, Hub Transport, Mailbox role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

Client Access, Hub Transport, Mailbox, Unified Messaging server role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy,Desktop-Experience -Restart

Client Access, Hub Transport server role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

Hub Transport, Mailbox server role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server -Restart

Client Access and Mailbox server role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

Client Access role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

Hub Transport veya the Mailbox role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server -Restart

Unified Messaging role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Desktop-Experience -Restart

Edge Transport role

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,ADLDS -Restart

Ek olarak NetTcpPortSharing servisinin sunucu yeniden başladığında otomatik olarak başlaması gerekmektedir.Bunun için tekrar PowerShell’i açıp aşağıdaki kodu yazıp enter’a basıyoruz.

Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic


Daha sonra Active Directory’de şemanın ve etki alanının hazırlanması için komut satırında (cmd) aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılmalıdır.Öncelikle Exchange’in setup dosyasının olduğu klasörün içine girin.

Setup/PrepareSchema
Setup/PrepareAD/OrganizationName: “Organizasyon ismi”

 Burada organizasyon isminizi kendi yapılandırdığınız şekilde girmeniz önemli.Bu adımla birlikte Exchange 2010 kurulumu için gerekli olan ön koşulları tamamladık.

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment