Exchange Server

Exchange Toplu Mail Açma

Merhaba; Exchange’de OU altında bulunan bütün mailleri( Alt OU’larda dahil) açmak için Get-User -OrganizationalUnit "DomainAdi.local/Ou_Adi/VarsaAlt_Ou_Adi" | Enable-Mailbox –Database Database_Adi şeklinde yazmak yeterlidir farklı ...