Exchange Server

Exchange Toplu Mail Açma

Merhaba;

Exchange’de OU altında bulunan bütün mailleri( Alt OU’larda dahil) açmak için

 Get-User -OrganizationalUnit "DomainAdi.local/Ou_Adi/VarsaAlt_Ou_Adi" | Enable-Mailbox –Database Database_Adi

şeklinde yazmak yeterlidir farklı Ou’ları farklı Db’lere açmak gibi bir planınız varsa Alt OU’lara tek tek DB belirterek kullana bilirsiniz.

 

 

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment