Client Microsoft Server Server 2008 & 2008 R2

Branch Cache ile Windows Server 2008 R2 – Windows 7

 

Günümüz tekonolojisinde geldiğimiz noktada uygulamaların merkezileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.Gerek maliyet olarak avantaj sağlama gerekse yönetim kolaylığı olması açısından şirketler uygulamalarını merkezileştirmektedir.Merkezileştirmenin getirdiği avantajları yanında dezavantajları da vardır.Merkezileştirme sonucunda şubeler ve merkezi ofisler arasındaki hattın performansı önemli ölçüde düşmektedir.Hattın performansını arttırmak şirketler için ek maliyet getirmektedir.Windows Server 2008 R2 ve W7 teknololisi ile bu sorun için alternatif bir çözüm olan Branch Cache teknolojisi ile şubeler ve merkezi ofis arasındaki hattın kullanımı düşürülmesi amaçlanmıştır.

Branch Cache iki yöntemle çalışır.

1-Distributed Cache:

Bu yöntemde , merkezi ofisten çekilen veri şube tarafındaki client bilgisayarlarda cachelenir.Diğer client bilgisyarlar aynı veriye ihtiyaç duyduğunda merkezi ofise gitmek yerine daha önce aynı veriyi çeken komşu client bilgisayardan veriyi çekerler.Bu yöntemin dezavantajı veriyi ilk çeken client bilgisyara ihtiyaç duyulduğu zaman bu bilgisyarın kapalı olma durumu ya da o anda networksel bir problem yaşamasıdır.Bunun için Hosted Cache yöntemi düşünülmüştür.

2-Hosted Cache:

Bu yöntemde , şube tarafında Windows Server 2008 R2 işletim sistemi üzerine bir server kurulur ve  şube tarafındaki client bilgisayarlar veriyi çektiken sonra verinin bir kopyasını bu kurulan servera kopyalar.Böylece bütün veriler bu serverda cachelenir.Diğer şube bilgisayarları merkezi office üzerinden veri çekeceği zaman eğer bu veri bu server makinesi üzerinde varsa oradan çeker.

Aşağıdaki şekilde anlattığım yapıyı inceleyebilirsiniz.

Peki sistem nasıl çalışıyor ona bakalım.Şube tarafındaki client bilgisayar merkezi officeden veri çekerken ilkönce veriyi kontrol eder.Merkezi officede tutulan hash tablosu sayesinde bu verinin daha önce o şubeden çekilip çekilmediği kontrol edilir.Eğer daha önce çekilmişse veriyi çekmek isteyen client bilgisayar verinin hash bilgisini alır ve bu bilgiyi multicast paketi ile kendi LAN ağından ister.MultiCast paketi yollarken UDP nin 3702 portunu kullanır.Diğer client bilgisyarlar ya da Cache Server MultiCast yayını ile aldığı hash bilgisine bakar ve veriyi diğer client bilgisayara iletir. Yani aslında şube bilgisayarının istediği veri cachelenmiş olsa bile yine de merkeze gider fakat sadece verinin hash bilgisini ister.Hash bilgiside verinin ortalama 1/2000 kadar büyüklüktedir.

 

BrachCache ile ilgili birkaç önemli bilgi daha;

 

1-Branch Cache teknolojisinin kullanılabilmesi için domainin windows server 2008 R2 ve cleint tarafınında Windows 7 Enterprise ya da Ultimate olması gerekir.
2-Branch Cache teknolojisinin kullanılabilmesi için verinin en az 64 kilobyte olması gerekir.Daha düşük verilerde Branch Cache çalışmaz.Bu dururmda veri merkezden alınır.
3-Branch Cache ile HTTP-HTTPS ve SMB protokolleri üzerinden veriler çekilebilir.

 

Bu yazıda Windows Server 7 ile gelen Branch Cache özelliğini inceledik.Windows Server 7 ile gelen diğer yeniliklere zamanla değineceğiz.


 

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment