Exchange Server Server

Exchange 2010 Web Servis URL Değişikliği

 İnternet üzerinden Exchange Server ile POP3 veya IMAP kullanmadan MAPI ile  Outlook Client’ımıza bağlantı sağlamak istersek, bunun için Autodiscover, Active Sync, EWS gibi servisler üzerinde yapılandırma yapmamız gerekir..

Exchange Server belirtilen servisler ile network dışındaki kullanıcılara da destek sağlayabilir fakat bu değişiklikleri uygularken, kullanıcıların bağlantılarını SSL ile yapmalarını sağlamalıyız. Bunu kendi ağımız üzerindeki bir Certification Authority ile sağlayabilirken, daha güvenli olan 3. parti Authority ile sağlamak uygun olacaktır. 

Düzenlemelerin bir kısmı Exchange Management Console ile halledilebilirken, tamamını  Exchange Power Shell kullanarak çözebiliriz. Power Shell kullanarak;

Autodiscover servisinde URL değişimi yapmak için aşağıdaki komutu kullanırız.

Set-ClientAccessServer -Identity Server_Name -AutodiscoverServiceInternalUri https://External_URL/autodiscover/autodiscover.xml

Exchange Web Servislerine External URL tanımlamak için ise aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “Server_Name\EWS (Default Web Site)” -InternalUrl https://External_URL/ews/exchange.asmx

Offline Address Book kullanımı için ise aşağıdaki komutları kullanarak gerekli değişikliği yaparız. 

Set-OABVirtualDirectory -Identity “Server_Name\oab (Default Web Site)” -InternalUrl https://External_URL/oab

Şuan mobil aygıtların büyük bir çoğunluğu Active Sync kullanarak Exchange sunucumuza bağlantı sağlar. Active Sync External URL değişimini yapmak için belirtilen komutları çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “Server_Name\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -InternalUrl https://External_URL/Microsoft-Server-ActiveSync

OWA kullanıcları için ise aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

Set-OwaVirtualDirectory -Identity “Server_Name\owa (Default Web Site)” -InternalUrl https://External_URL/owa

ECP (Exchange Control Panel) OWA ile tümleşik çalışan bir yapıdır ve OWA üzerinde yaptığımız değişikleri ECP içinde uygulamamız gerekir.

Set-EcpVirtualDirectory -Identity “Server_Name\ecp (Default Web Site)” -InternalUrl https://External_URL/ecp

Gerekli yönlendirmeleri ve alt yapıyı hazırladıktan sonra bu komutları uyguladığımızda Exchange Server sahip olduğumuz External URL üzerinden destek vermeye başlayacaktır.

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment