Virtualization

Kaybolan Azure VM Şifresini Resetleme

Merhaba;

Microsoft Azure platformunda oluşturduğunuz ve daha sonradan bir sebepten admin paralosunu hatırlayamadığınız VM inize erişmek için VM password’ünüzü Azure Power Shell üzerinden resetleyebilirsiniz.

Bunun için öncelikle Azure Power Shell indirelim.

 

Kurulumu yaptıktan sonra Azure PowerShell’i açıyoruz ve ;

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Import-Module Azure
Add-AzureAccount

Komutlarını giriyoruz ve oturum açma Azure hesabınızı etkinleştirmek için kullandığınız aynı kullanıcı adı şifreyi girin ve ardından teyit için aşağıdaki kodu girin

Get-AzureSubscription | Format-Table -Property SubscriptionName

Ardından azure abonelik adınızı girin

$subscription = "keremsugle"
Select-AzureSubscription –Default $subscription

Ve ardından resetlemek istediğiniz kullanıcı bilgilerini içeren local admin hesabını girin

$adminCredentials = Get-Credential -Message "Enter new Admin credentials"

Bir sonraki adım, mevcut bir kullanıcı şifresini değiştirmek veya mevcut yerel Yönetici hesabına bağlı kullanıcı adınızı ve parolanızı yerini alacak.Oluşturulacak password complexity olması gerekir.


(Get-AzureVM) |
Where-Object -Property Status -EQ "ReadyRole" |
Select-Object -Property Name, ServiceName |
Out-GridView -Title "Select a VM …" -PassThru |
ForEach-Object {
$VM = Get-AzureVM -Name $_.Name -ServiceName $_.ServiceName
If ($VM.VM.ProvisionGuestAgent) {
Set-AzureVMAccessExtension -VM $VM `
-UserName $adminCredentials.UserName `
-Password $adminCredentials.GetNetworkCredential().Password `
-ReferenceName "VMAccessAgent" |
Update-AzureVM
Restart-AzureVM -ServiceName $VM.ServiceName -Name $VM.Name
} else {
Write-Output "$($VM.Name): VM Agent Not Installed"
}
}

Komutlarını girmeniz ve arkasından oturum bilgileri istendiğinde kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment