Microsoft

Starting yada Stoping durumunda Kalan Servisi Durdurma

Komut satırsını Administrator olarak açıyoruz

C:\Users\ksugle> sc queryex wuauserv

Komutu işletdikten sonra servisin  PID numarasını bulacağız

SERVICE_NAME: wuauserv
TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
STATE : 1 STOPPED
WIN32_EXIT_CODE : 1077 (0×435)
SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0×0)
CHECKPOINT : 0×0
WAIT_HINT : 0×0
PID : 213
FLAGS :

Servisin pid numarası 213 olduğunu görüyoruz

C:\Users\ksugle> taskkill /f /pid 213

komutunu çalıştırıyoruz ve işlem tamam

 

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment