Exchange Server

Exchange 2007 Hesap ve Database Bilgilerini Görme

Merhaba,

Bu makalede size halen kullanılmakta olan (!) Exchange 2007 üzerinden DB lerin size larını ve Db ler içerisinde bulunan mailbox adetleri görmeye yarayan Management Shell kod’larını paylaşacağım.

Öncelikle Exchange server’ımızda kaç mailbox hesabı var görmek görmek için

(Get-Mailbox).count

Eğer birden çok Exchange Server aynı yapıda varsa

Get-Mailbox | Group-Object -Property:ServerName | Select-Object name,count

Mevcut Db’lerin içerisindeki mailbox adetlerini görmek için

Get-MailboxDatabase | Select Server, StorageGroupName, Name, @{Name=”Number Of Mailboxes”;expression={(Get-Mailbox -Database $_.Identity | Measure-Object).Count}} | Format-Table –AutoSize

 2015-05-12_101550

Exchange 2007’deki Db Size’larını görmek için

Get-MailboxDatabase | Select Server, StorageGroupName, Name, @{Name=”Size (GB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = “`\`\” + $objitem.server + “`\” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1048576KB; [math]::round($size, 2)}}, @{Name=”Size (MB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = “`\`\” + $objitem.server + “`\” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1024KB; [math]::round($size, 2)}}, @{Name=”No. Of Mbx”;expression={(Get-Mailbox -Database $_.Identity | Measure-Object).Count}} | Format-table –AutoSize

2015-05-12_101633

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment