Exchange Server

Exchange Management Shell Üzerinde Mailbox Kotası Görme

Exchange Management Shell Exchange Yönetimini  komutları yardımıyla Mailbox userlarımızın Kota durumlarını takip edebiliriz.

Tek kullanıcının mailboxunda ne kadar öğe var, boyutu ne kadar öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Identity “domain\username” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus

Tüm kullanıcıların mailboxunda ne kadar öğe var, boyutlarını öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Database “database_adi” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus
 
Tek kullanıcının mailbox kotası için;
Get-Mailbox -Identity kullanıcıadı |ft IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota

Default ayarı değiştirilmiş kullanıcıların mailbox kotalarını için;
Get-mailbox | where {$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $False} | ft name,prohibit*,issue*

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment