Exchange Server

Exchange Management Shell Üzerinde Mailbox Kotası Görme

0

Exchange Management Shell Exchange Yönetimini  komutları yardımıyla Mailbox userlarımızın Kota durumlarını takip edebiliriz.

Tek kullanıcının mailboxunda ne kadar öğe var, boyutu ne kadar öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Identity “domain\username” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus

Tüm kullanıcıların mailboxunda ne kadar öğe var, boyutlarını öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Database “database_adi” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus
 
Tek kullanıcının mailbox kotası için;
Get-Mailbox -Identity kullanıcıadı |ft IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota

Default ayarı değiştirilmiş kullanıcıların mailbox kotalarını için;
Get-mailbox | where {$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $False} | ft name,prohibit*,issue*

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir