vSan & VxRail

PowerCLI 11.2 ile birlikte vSAN’a Gelen Yenilikler

vSan 6.7

PowerCli 11.2 ile gelen yenilikler içerisinde vSan içinde yeni komutlar bulunuyor.

Get-VsanSpaceUsage , Get / Set-VsanClusterConfiguration ve Test-VsanNetworkPerformance .

vSAN 6.7 Güncelleme 1 ile kullanıcı arabiriminde seçilen bir Depolama Politikası’nın (SPBM) kullanarak vSAN kümesi için boş kapasite miktarını tahmin etme özelliği eklenmişti

Get-VsanSpaceUsage komutuyla artık vSan cluser’ı içerisindeki boş alanı görebiliyoruz

Get / Set-VsanClusterConfiguration komutuyla artık bir dizi parametre görebiliyoruz,bunlar;

  • CustomizedSwapObjectEnabled – Bu komut sanal makinanın swap dosyasını sanal makinanın policy’sinden gelecek şekilde yapılandırır
  • GuestTrimUnmap – vSAN 6.7 U1 için TRIM & UNMAP desteğini etkinleştirir
  • LargeClusterSupported – 32 host’tan büyük yapılar için cluster’ı genişletmek desteği kullanıla bilir
  • ObjectRepairTimerMinutes – Cluster içersindeki objelerin onarım zamanlayıcı değerini yapılandırmasına olanak tanınmaktadır (vSphere 6.7 U1 kullanan yapılarda )

Test-VsanNetworkPerformance komuyu bir VSAN Ağ Performansı testinin süresini ayarlamak için bir -DurationInSecond parametresini ekler.

Birkaç örnekler için VSAN için PowerCLI Cookbook’ta StorageHub 

Daha fazla bilgi ve komut PowerCLI blogunda bulunabilirsiniz;
https://blogs.vmware.com/PowerCLI/2019/02/powercli-11-2-0.html

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment