Vmware

vSphere 7.0 ile Gelen Yenilikler

Merhaba,

Bu yazıda vSphere 7.0 birlekte gelen yenilikler hakkında özet bilgiler paylaşıcam

ESXi Hypervisor

 • vSphere 6.5 ve 6.7 versiyonda vMotion operasyonları hipervizör seviyesindeki vmcrypto ile gerçekleştirilmekteydi. vSphere 7.0 ile birlikte IPSEC desteği de gelmiş olup, Intel işlemcilerin AES-NI özelliği performans arttırıcı olarak kullanılablmektedir.
 • Intel ve AMD’nin yeni nesil işlemcileri desteklenir hale gelmiştir.
 • ESXi 7.0 hypervisor tek sanal makineye 4 adet NVIDIA GPU ataması yapabilmektedir.
 • USB 3.1 ile xHCI controller desteği gelmiştir.
 • Marwell 64 Gbps FC HBA desteği ve RDMA Nic desteği gelmiştir.
 • Broadcom 100 Gbps NIC ve Tri-Mode Disk Controller desteği gelmiştir.
 • Native Data Center Bridging desteği gelmiştir.
 • Zaman senkronizasyonu için NTP protocol desteğinin yanısıra PTP (Precision Time Protocol) desteği gelmiştir.

Sanal Makine

 • vSphere 7 ile Virtual Machine Hardware Version 17’ye geçilmiştir. Bu versiyonla birlikte hem yeni fonksiyonlar eklenmiş hem de konfigürasyon maksimumlar değişmiştir.
 • Virtual Watchdog Timer donanımı ile işletim sistemi seviyesinde yaşanan problem belirlenip VM resetleme işlemi yapılabilir.
 • Sanal makine zaman senkronizasyonu için VM Precision Clock özelliği sadece Linux tabanlı sanal makinelerde gelmiştir.
 • Sanal makinelerde Intel Software Guard Extentions güvenlik teknolojisi kullanılabilir duruma gelmiştir.
 • vSphere 7.0 ilk sürümünde tek bir sanal makineye 256 vCPU ve 6 TB Ram verilebilmekle birlikte ilk güncellemede 768 vCPU ve 24TB Ram desteği geliyor olacaktır.
 • Sanal makineye ait virtual cpu’lar arasında gecikme duyarlılığı (latency sensitivity) ayarları yapılabilmektedir.
 • Sanal makinenin Virtual Floppy ya da CD/DVD’sine VMRC tarafından mount edilmiş bir ISO olsa bile vMotion işlemi mümkün hale gelmiştir.
 • vSphere 7.0’da özellikle büyük ölçekli sanal makinelerin hostlar arasında taşınması (vMotion) işlemi optimize edilmiştir. Böylece geçiş işlemi daha hızlı yapılırken, taşınma işleminin sanal makine performansına etkisi azaltılmıştır.

Storage

 • NVMe over PCIe, NVMe over RDMA ve NVMe over Fiber Channel desteği gelmiştir.
 • iSCSI Extension for RDMA (iSER) desteği gelmiştir.
 • vSAN 7 ile entegrasyon desteği gelmiştir.

Güvenlik

 • VM encryption özelliği ile ilgili yenilikler gelmiştir. Bunlar; encryption-decryption yapılabilme, şablon ve klonlama yöntemiyle sanal makine oluşturulurken encryption yapılabilmesi, vCenter Server’lar arasında cryptographic operasyonları yapabilme olarak sıralanabilir.
 • vSphere Trust Authority ile ESXi hostların güvenliği (TPM 2.0 tabanlı) arttırılmıştır.
 • Virtual Machine Encryption için kullanılan KMS (Key Management Server) altyapısı geliştirilmiş ve daha güvenli hale getirilmiştir.

Cluster

 • Cluster Quickstart özelliği ile bir Cluster oluşturulması, ESXi hostların aynı anda vCenter Server envanterine eklenmesi, High Availability, Distributed Resource Schedular, VSAN gibi kümeleme özelliklerinin konfigüre edilmesi, ESXi hostların ihtiyaç duyduğu tüm vmkernel portlarının oluşturulması ve ESXi hostların Distributed Virtual Switch ayarlarının yapılması gibi işlemler tek bir wizard ile kolayca yapılabilmektedir.
 • vSphere 7.0 ile birlikte vSphere DRS her 1 dakikada bir yük bilgisini almakta sanal makine göçü için DRS Score metric bilgisini kullanmaktadır. Eski model DRS kümesinde ESXi hostlar arası yük dengeleme yapılmaya çalışılırken yeni model DRS kümesinde sanal makinelerin kaynak yeterliliği ve verimliliği ön plandadır. Böylece vMotion operasyonları daha azalmış olacaktır.
 • vSphere 7.0 öncesinde Resource Pool kullanılırken static Share değerleri kullanılmakta iken vSphere 7.0 ile birlikte Scalable Share algoritması sayesinde dinamik yapıya geçilmiştir.
 • vSphere 7.0 ile birlikte Assignable Hardware özelliği gelmiştir. Bir sanal makine üzerinde çalıştığı ESXi hostun bir donanımına DirectPath IO ile bağlanmış ise, aynı donanıma sahip bir başka hostun üzerine vMotion ile taşınabilmektedir.

Yaşam Döngüsü Yönetimi (Lifecycle Manager)

 • vSphere 7.0’la birlikte vCenter Server Update Planner özelliği gelmiştir. Bu özellik gerek vCenter Server’ın ve gerekse vCenter Server’a register olmuş diğer VMware ürünlerinin yükseltme işlemlerinin belirli bir sıra ile yapılmasına yardımcı olur.
 • vSphere 7.0 ile birlikte güncelleme ve yükseltmeler için Lifecycle Manager aracının kullanımına geçilmiştir. Lifecycle Manager eski sürümlerdeki Update Manager’ın yerini alan, ancak ilave özellikler de eklenen bir araçtır.
 • Lifecycle Manager ile ESXi host versiyon yönetimi ve bazı donanım üreticilerinin (HP ve DELL) firmware upgrade işlemleri yapılabilmektedir.

vCenter Server

 • vCenter Server 7.0 sadece HTML-5 tabanlı vSphere Client ile yönetilebilmektedir. vSphere Web Client kaldırılmıştır.
 • vCenter Server Profiles özelliği ile mevcut vCenter Server 7.0 konfigürasyonu export edilip, diğer vCenter Server’lara import edilebilir.
 • vCenter Server 7.0 ile Dynamic DNS Client desteği gelmiştir. Eğer vCenter Server ip adresi değiştirilirse, değişen ip adresi DNS sunucu üzerinde otomatik olarak güncellenir.
 • vCenter Server 7.0 için maksimum 4 adet Virtual Nic desteği gelmiştir. Virtual Nic’lerden biri sadece vCenter Server HA için kullanılabilir durumdadır.
 • Bir önceki vCenter Server versiyonunda PNID (Primary Network Identifier) statik idi. Vcenter Server ip adresi veya FQDN name ile kurulabiliyordu, daha sonradan bunu değiştirmek mümkün olmuyordu. vCenter 7.0 ile birlikte PNID değiştirilebilir duruma gelmiştir.
 • vCenter Server 7.0 ile birlikte Mac Address Allocation özelliği gelmiştir. Birden fazla vCenter Server bulunan ortamlarda, sanal makinelerin bir vCenter Server envanterinden bir başka vCenter Server envanterine taşınması durumunda potansiyel olarak MAC adresi çakışması ihtimali mevcuttur. Bu özellik ile bu ihtimal ortadan kaldırılmıştır.
 • vSphere Client üzerinden NSX-T Data Center Logical Swich yönetimi yapılabilmektedir.
 • Virtual Machine şablonları Content Library içinden çıkarılmadan güncellenebilmekte ve versiyonlama yapılabilmektedir.
 • vCenter Server 7.0 le birlikte Microsoft Active Directory Federation Services desteği gelmiştir.
 • Bir önceki versiyona kadar komut satırından gerçekleştirilen vCenter Server sertifika yönetimi artık vSphere Client üzerinden yapılabilmektedir.
 • VMware Skyline destek teknolojisi vCenter Server 7.0 ile entegre edilmiştir. Bu sayede, problemlerden kaçınma, mevcut problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması mümkün hale gelmiştir.

Kubernetes Desteği

 • Günümüzde geliştirilmekte olan modern yazılımlar Docker mimarisiyle geliştirilmekte. 2029 yılında piyasada kullanılacak olan yazılımların %90’ının Docker mimarisinde olacağı öngörülmektedir. Geleneksel yöntemde yazılımlar bir işletim sistemi üzerine kurulur. Yazılımın çalışması için birtakım registry kayıtları ve konfigürasyon dosyalarına ihtiyaç vardır, yani yazılım işletim sistemi ile sıkıca bağlıdır (tightly coupled). Docker altyapısında ise yazılım ve yazılımın çalışması için gerekli her türlü bileşen bir imajdır. Bu imaj bir yazılım çalıştırma motoru (Runtime Engine) aracılığı ile bağımsız olarak çalıştırılabilir, farklı versiyonları da aynı anda çalıştırılabilir.
 • Docker ile yazılım konteynarları tek bir host üzerinde yönetilebilir. Birden fazla hostun üzerindeki çok fazla sayıda konteynerın merkezi olarak yönetilmesi de gerekmektedir. Kubernetes konteynerlerin merkezi olarak yönetilmesini ve orkestrasyonunu sağlayan bir araçtır.
 • vSphere 7.0 ile birlikte vSphere with Kubernetes desteği gelmiştir. Kubernetes için gerekli olan hypervisor seviyesindeki bileşenler ürün içine eklenmiştir. Kubetnetes desteği için VMware’in VCF (VMware Cloud Foundation) lisansına sahip olmak gerekir.

Kaynak

Yazar Hakkında

Kerem Şuğle

Solution Architect

Leave a Comment